Så här fungerar det

Det finns inga konstigheter med Bygga Mitt Hus-konceptet, inga magiska material eller osäkra tekniska lösningar. Det handlar om beprövade material och beprövade lösningar.

Huset fungerar som en termos

Husen är byggda som en termos, ett ytterhus och ett innerhus. Det kompletterar vi med styrd ventilation så att alla luftflöden är noga beräknade för bästa möjliga ekonomi och bästa möjliga innomhusklimat.

Helhetskunnandet ger kvalitén!

Men det finns en sak som är annorlunda. Vi jobbar alltid med helheten och vi följer alla arbetsmoment. Vi lägger oss helt enkelt i allas arbete och ingen får göra något med huset utan att vi utbildat dem. Det är nämligen mycket viktigt hur man drar vattenrör, var el-ledningarna hamnar, hur man tar upp hål eller sätter kakel. Ingen, varken vi eller någon underentreprenör får ta genvägar eller slarva!

Det betyder att vi har en löpande rigorös kvalitetskontroll under hela byggprocessen. Inget ska få gå fel!

Därför gör vi en extra besiktning när 60 % av huset är byggt för att både du och vi ska vara på den säkra sidan.

Comments are closed.